آرایه ادبی                       تاریخ : 20/6 / 82

سوالات بخش اول و دوم

در بیت زیر واژه های قافیه را مشخص کنید:

بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت               و اندر ان برگ و نوا خوش ناله های زار داشت

بیت اول قصیده را ................... و بیت آخر قصیده را .................... می نامند .

در مسمط ، بخش های بین دو بند را چه می گویند؟

نوع هجای کلمه ی« آب » کدام است؟

10/10/82 ( بخش اول ودوم )

با توجه به شعر زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید:

« دل عاشق به پیغامی بسازد                      خمار آلوده با جامی بسازد

مرا کیفیت چشم تو کافی است                     ریاضت کش به بادامی بسازد»

الف- شعر در قالب رباعی سروده شده است یا دوبیتی ؟ چرا ؟

ب- قافیه را در بیت اول مشخص کنید؟                ج- واژه ی « چشم» را با علامت خاص خود بنویسید؟ « نوع هجا»

7/3/83     ( بخش اول و دوم )

با توجه به ابیات زیر به سوالات زیر پاسخ دهید؟

مرده بدم زنده شدم ، گریه بدم خنده شدم                 دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت                  گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

الف- کدام یک از ابیات بالا مردّف است؟                ب- کلمات قافیه در بیت دوم کدامند ؟

ابیات زیر در چه قالبی سروده شده است؟

سود دنیا و دین اگر خواهی                    مایه ی هر دوشان نکوکاری است

راحت بندگان حق جستن                        عین تقوا و زهد و دینداری است

تفاوت رباعی با دو بیتی در چیست؟

نوع هجای کلمه ی( شاد ( کدام است ؟ چند واج دارد ؟

کدام یک از این بیتها مصرّع است؟

الف- چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن                       وه که دلم چه یاد از ان عهد شکن نمی کند

ب- دیروز اگر سوخت ای دوست ، غم ، برگ و بار من و تو       امروز می اید از باغ ، بوی بهار من و تو 

جمله ی روبه رو را با کلمه ی مناسب کامل کنید:    هجای کشیده معادل یک هجای ............و یک هجای کوتاه است.

تخلّص را در غزل تعریف کنید؟

به مجموعه ی غزلهایی با قافیه های مختلف که بیت یکسان مصّرعی با قافیه ای مستقل آن ها را به هم وصل می کند ) چه گفته می شود؟

شعر روبه رو در چه قالبی سروده شده است؟   دوست مشمار آن که در نعمت زند           لاف یاری و بردار خواندگی

                                                           دوست آن باشد که گیرد دست دوست         در پریشان حالی و درماندگی

شکل هندسی رباعی چگونه است؟

12/3/84  ( بخش اول و دوم )

با توجه به ابیات زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید؟

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت                  گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت

عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ               قران ز بر بخوانی در چارده روایت

الف- کدام واژه ( تخلّص ) است؟                 ب- هجای دوم واژه ی ( حکایت ) را با علامت خاص خود نشان دهید

درون مایه ی ( چهار پاره ) بیش تر چه موضوعاتی است؟

کدام یک از ابیات زیر نمی تواند ( مطلع ) یک ( قصیده ) باشد ؟ چرا ؟

الف- جهان بر آب نهاد ست و زندگی بر آب                               غلام همت آنم که دل بر او ننهاد

ب- خبرت هست که مرغان سحر می گویند                               آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار

12/6/84 ( بخش اول و دوم )

با توجه به ابیات زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید ؟

دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است                       چیدن این گل گناه است و نچیدن مشکل است

بی قراران هر نفس در عالمی جولان کنند                   همچو بوی گل به یک جا ارمیدن مشکل است

الف- کدام یک از ابیات بالا ( مصرّع ) است؟              ب- واژه ی قافیه در مصراع چهارم کدام است؟             

اهمیت قالب ( مستزاد ) در چیست؟

کدام شاعر زیر قدیمی ترین ترکیب بند شعر فارسی را سروده است؟

الف- جمال الدین عبد الرزاق اصفهانی          ب- ابن یمین           ج- هاتف اصفهانی            د- قطران تبریزی

درون مایه ی مثنوی ( حدیقه الحدیقه ی سنایی ) چیست؟

22/10/84  (  بخش اول و دوم )

با توجه به ابیات زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید ؟

خیمه ی زربفت زد بر چرخ نیلی آفتاب                 از پرند نیلگون آویخت بس زرین طناب

درخت زرد شد و اسمان به قیر نشست                 هوا دژم شد و دی ماه جای تیر نشست

الف- کدام یک از بیت های بالا ( مصّرع ) است؟  ب-  هجای آخر واژه ی ( آفتاب ) را مشخص کرده و با علامت خاص خود نشان دهید 

علت نامگذاری ( قطعه ) را بنویسید ؟

در مسمط هر بخش را یک ..................... و مصراع آخر را ......................... می گویند.

16/3/87 ( بخش اول و دوم )

نام یک مثنوی ( حماسی و تاریخی را ) نام ببرید.

کدام گزینه با واژه ی ( ماهان ) هم وزن است ؟

 

الف) آستان                     ب) زبان                      ج) میلاد                            د) نیکی

شعر زیر در چه قالبی سروده شده است ؟ نظام قافیه در این شعر چگونه است ؟

 

شنیده اید که آسایش بزرگان چیست                                برای خاطر بیچارگان نیاسودن

به کاخ دهر که الایش است بنیادش                                 مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

سروده ی زیر یک مسمط تضمینی است : به سوالات داده شده پاسخ دهید ؟

 

تا کی به تمنای وصال تو یگانه                    اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه

خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه         (( ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

                                جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه ))

 

الف ) در این شعر ، کدام مصراع بند  نامیده می شود ؟                  ب) تعداد رشته ها در این نوع مسمّط تابع چیست؟

 

20/6/82     بخش بیان ( بخش سوم )

در عبارت ( که جان تو مرغی است نامش نفس ) مشبه و مشبّه به را پیدا کنید ؟

در بیت زیر یک تشبیه بلیغ بیابید و نوع آن را مشخص کنید ؟

به نام آنکه جان را فکرت آموخت                 چراغ دل به نور جان بر افروخت

در مصراع زیر چهار رکن تشبیه را مشخص کنید ( مشبه ، مشبه به ، ادات تشیبه ، وجه شبه )

                          ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

در این بیت چه نوع تشبیهی دیده می شود ؟       کنیزان و غلامان گرد خرگاه                     ثریا وار گرد خرمن ماه

در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست ؟ نوع استعاره ی  ان را بنویسید؟

هزاران نرگس  از چرخ جهانگرد               فرو شد تا بر آمد یک گل زرد  

« دیده عقل » و « کنگره ی عرش » هر کدام چه نوع استعاره ای هستند ؟

در بیت زیر استعاره را مشخص کنید و نوع آن را بنویسد ؟

گل بخندید و باغ شد پدرام                      ای خوشا این جهان بدین هنگام

در بیت زیر کدام کلمه مجاز است ؟ علاقه ی ان را بنویسد ؟

دست در حلقه ی آن زلف دو تا نتوان کرد                   تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد

در جمله ی ( فلانی در خانه باز است ) چه اریه ای به کار رفته است ؟

در بیت زیر واژه ی مشخص شده در معنی حقیقی به کار رفته یا مجازی ؟

سر  ان ندارد امشب که بر اید آفتابی                             چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

در بیت زیر کنایه کدام است ، مفهوم کنایی ان را بنویسید؟

نپندارم ای در خزان کشته جو                     که گندم ستانی به وقت درو

علاقه ی مجاز را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید ؟

الف- سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم                    وز این درخت همین میوه ی غم است برم

ب- بر آشفت ایران و برخاست گرد                             همی هر کسی کرد ساز نبرد

ج- از خودم سیر شدم 

 

 

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو