تبلیغات
ادبستان گلپایگان - رنج محروم

( ای که دستت می رسد کاری بکن      پیش از آن کز تو نیایید هیچ کار )

 

عمر   بر باد است و     دنیا   یک  تَله                           ای که  طی کردی مسافت یک  شَبه

تا که    خوردی خوان     نعمت را زیاد                           رنج مسکین   را چرا  بُردی ز ، یاد

چون  تو  سیری  و  همه   طفلان     تو                           طبل  شادی  می زنند  در   سال   نو

چشم  خود  بستی  به روی هر چه بود !                           فقر   و تنهایی   برایت مُرده     بود

بی خبر    از   درد      مسکینان    شهر                           رفته ای   تا اوج  ثروت      بی ثمر

تا  که    دستت   می رسد    کاری  بکن                            دست های   خسته  را    یاری بکن

یا   علی     گویان      تنور       عاطفه                             در سکوت   خانه ها    روشن   بنه  

رنج     دنیا  را  به  لطف و مِهر خویش                             بی اثر  کن  بر دل درویش  و خویش

چون  که   آیین    محمد   رسم  ماست                              دست  محرومان  گرفتن عزم ماست

آخر  این  حرف مَلک  را   گوش    کن                               جام  عزّت  را به  رافت  نوش   کن

 

                                                                                                            زهره ملکی
طبقه بندی: اشعار وسخنان زیبا، 
ارسال توسط زهره ملکی