تبلیغات
ادبستان گلپایگان

در جام تمام نمای معرفت الهی آن چه ببینی آینده ات را زقم خواهد زد ...

                                                                
                                                                                         د                                    عکس و متن امام زمانی                                         
                                                                                                           گالری عکسهای امام زمان با کیفیت hd و عالی

[ شنبه 13 خرداد 1396 ] [ 10:30 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

در جام تمام نمای معرفت الهی آن چه ببینی آینده ات را زقم خواهد زد ...

                                       

                       عکس نوشته رمضان 96 / عکس نوشته ماه مبارک رمضان 96 / پروفایل و عکس نوشته ماه  رمضان 96 / عکس پروفایل ماه رمضان 96                        تبریک ماه مبارک رمضان, خواندنیهای دیدنی

                                      خواندنیهای دیدنی, عکس نوشته ماه رمضان                                     خواندنیهای دیدنی, عکس نوشته ماه رمضان


موضوع: مناسبت ها ورویدادهای روزانه،
[ شنبه 13 خرداد 1396 ] [ 10:07 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

متنی زیبا از گاندی

من می‌‌توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته‌خو یا شیطان‌ صفت باشم.

 

من می توانم تو را دوست داشته یا ازتو متنفر باشم،

 

من می‌توانم سکوت کنم، نادان و یا دانا باشم،

 

چرا که من یک انسانم، و این‌ها صفات انسانى است

 

و تو هم به یاد داشته باش:

 

من نباید چیزى باشم که تو می‌خواهى، من را خودم از خودم ساخته‌ام،

 

تو را دیگرى باید برایت بسازد و

 

تو هم به یاد داشته باش

 

منى که من از خود ساخته‌ام، آمال من است،

 

تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند.

 

لیاقت انسان‌ها کیفیت زندگى را تعیین می‌کند نه آرزوهایشان

 

و من متعهد نیستم که چیزى باشم که تو می‌خواهى

 

و تو هم می‌توانى انتخاب کنى که من را می‌خواهى یا نه

 

ولى نمی‌توانى انتخاب کنى که از من چه می‌خواهى.

 

می‌توانى دوستم داشته باشى همین گونه که هستم، و من هم.

 

می‌توانى از من متنفر باشى بى‌هیچ دلیلى و من هم،

 

چرا که ما هر دو انسانیم.

 

این جهان مملو از انسان‌هاست،

 

پس این جهان می‌تواند هر لحظه مالک احساسى جدید باشد.

 

تو نمی‌توانى برایم به قضاوت بنشینى و حکمی صادر کنی و من هم،

 

قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروى ماورایى خداوندگار است.

 

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می‌ستایند،

 

حسودان از من متنفرند ولى باز می‌ستایند،

 

دشمنانم کمر به نابودیم بسته‌اند و همچنان می‌ستایندم،

 

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت،

 

نه حسودى و نه دشمنى و نه حتا رقیبى،

 

من قابل ستایشم، و تو هم.

 

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد

 

به خاطر بیاورى که آن‌هایى که هر روز می‌بینى و مراوده می‌کنى

 

همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان، با نقابى متفاوت،

 

اما همگى جایزالخطا.

 

نامت را انسانى باهوش بگذار اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى،  و یادت باشد که کارى نه چندان راحت است...موضوع: بــــــــــزرگان ادبیات،
[ چهارشنبه 10 خرداد 1396 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

سخنان بزرگان در مورد درستکاری و صداقت خرد

سخنان بزرگان در مورد درستکاری و صداقت خرد،
 توانایی بهره‌گیری درست از زمان و دانش است.((توماس ج. واتسون))

سفر راستین برای كشف كردن، رفتن به مكان‌های تازه نیست، بلكه یافتن نگاهی تازه است.((مارسل پروست))

در آنچه به راستی درك می‌كنیم، درنگ می‌كنیم، ولی كم.((ویلیام هزلیت))


فرد خوشبین اظهار می دارد كه ما در بهترین دنیای ممكنه بسر می بریم و شخص بدبین بیمناك است كه نكند سخن او راست باشد.((برانچ كامل))


سرعت و تندی [ انجام ] كار را مجوی، بلكه بر خوبی و درستی آن سعی كن. زیرا مردم از تو نپرسند كه در چه مدت كار را انجام داده ای، بلكه خوبی و بی نقصی آن را می جویند.((افلاطون))


اگر می خواهید احساسات حقیقی شنونده خود را دریابید، درست در صورت وی بنگرید، چون او می تواند كلمات را در فرمان خود داشته باشد، ولی قیافه و چهره به این آسانی در فرمان او قرار نمی گیرد.((چستر فیلد))


جمعی در انتظارند كه پیشوایی ظهور كند و آنان را به راه راست هدایت نماید. حال آنكه پیشوایی مهمتر از عقل و خرد نیست؛ خوب است همه از او پیروی كنیم.((ابولعلاءمُعری))


رَد راستی، رَد خویشتن است.((اُرد بزرگ))


یا درست حرف بزن یا عاقلانه سكوت كن.((ژرژهربرت))


كسانی كه با دیگران رو راست نیستند با خود نیز بدین گونه اند.((اُرد بزرگ))


بدبخت كسی است كه نمی تواند ناراستی خویش را درست كند.((اُرد بزرگ))


برای نوشیدن شهد بهشت، همواره نگاهت به راستی و درستی باشد.((اُرد بزرگ))


از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نكنید، مگر آنكه درستی و صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد.((دكارت))


انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند، مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد.((دكارت))


بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.((وینستون چرچیل))


افراد بد كردار معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستكاران بر معایب خود واقف و بدان معترفند.((لاروشفوكو))


راستی یگانه سكه ای است كه همه جا قیمت دارد.((مثل چینی))


راستی نخستین چیزی است كه انسان باید به جستجوی آن بپردازد. ابزار شناخت راستی همان قدر ساده است كه سخت به نظر می رسد.((گاندی))


مجازات دروغگو این است كه حتی زمانی هم كه حرف راست می زند، كسی باور نمی كند.((؟))


هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.((سقراط))


سه نوع دوستی است كه در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست كه زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با كسانی كه در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با كسانی كه درستكار و راستگویند و با آنان كه تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاكاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((كنفوسیوس))


دوستی با اشخاصی كه درستكار، وفادار و دانا هستند، سودمند است و دوستی با اشخاصی كه خوش ظاهر و چاپلوس و چرب زبانند، زیان آور است.((كنفوسیس))

انسان صادق كسی است كه حامی دوران نادانی خود نباشد.((نادر ابراهیمی))


بالاتر از همه چیز این است كه با خودمان صادق باشیم.((ویلیام شكسپیر))


افراد نادرست معایب خویش را از خود و دیگران پنهان می دارند، ولی درستكاران به معایب خود واقف و بدان معترف هستند.((لاوشفوكولد))


اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟))


راستی نخستین چیزی است كه انسان باید به جستجویش بپردازد.((گاندی))

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشكار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است كه وقتی آشكار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.((ارسطو))


نیمی از بدبختیهای جهان از آنجا می آید كه ما شجاعت آن را نداریم كه آشكارا و با روح محبت، راست بگوییم و راست بشنویم.((؟))


ابزارهای شناخت راستی همان قدر ساده است كه سخت می نماید.((گاندی))


شورشهای آدمیان با امواج پر نیروی كیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد.((اُرد بزرگ))


آنكه برای بهروزی آدمیان تلاش می كند و راه درست را نشان می دهد، بارها و بارها می زید و تا یاد و سخنش جاری است، او زاده می شود و باز هم.((اُرد بزرگ))


همه می میرند، اما به راستی همه زندگی نمی كنند.((بربر هارت))

اعتبار، درست مثل شهرت است؛ سخت و دیر به دست می آید، آسان و زود از دست می رود.((بودا))

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی، چنان چه فقط آنجا بمانی تو را زیر خواهند گرفت.((ویل رلجرز))

وقتی به ریشه كلمه " نظم " می رسید، می بینید كه تنها معنای آن، خوب و درست انجام دادن است.((نیكول))


داشتن ذهن خوب ومنظم كافی نیست، مهم استفاده درست از آن است.((دسكارتن))

كیفیت، كار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است.((پیتر دراكر))

اگر برای قطع یك درخت هشت ساعت به من فرصت می دادند، شش ساعت آن را به تیز كردن تبرم اختصاص می دادم؛ كیفیت وابسته به انجام كار درست در اولین فرصت است.((وجی میترا))


زیاد كار كردن مهم نیست، درست كار كردن مهم است.((پارتو))


صداقت، تنها آزمونی است كه نمی توان در آن تقلب كرد.((؟))


اگر می خواهید كاری درست انجام گیرد آن را به كسی بدهید كه سرش شلوغ است، زیرا افراد بیكار وقت انجام آن را ندارند.((هوبارد))

هرگز كاری كه امروز می توانید آن را درست انجام دهید، به فردا نسپارید.((مارك تواین))

پرهیزگار باش كه هرگز هیچ پرهیزگاری از درستی نمی میرد.((غزالی طوسی))

هرگز معتقد مشو، هرگز پیرو مشو، هرگز بخشی از سازمان مشو. راست باش و صادق با خودت. به خود خیانت مكن.((اشو))

... اگر تیر ما به خال هدف نمی خورد، نباید گناه را به گردن هدف بیندازیم، بلكه باید در درستی كار خود بكوشیم.((آرلاند))

حتی تصمیم درست اگر خیلی دیر گرفته شود، غلط از آب در می آید.((كرایسلر))

اصل و اساسی كه تمام اخلاق گرایان به راستی در باب آن نظری یكسان دارند، این است : كسی را نیازار و هرچه می توانی به دیگران یاری برسان.((آرتور شوپنهاور))


برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.((ناپلئون بناپارت))


محاكمه كردن خود از محاكمه كردن دیگران خیلی مشكلتر است. اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درستی بكنی، معلوم می شود یك فرزانه تمام عیاری.((آنتوان دوسنت اگزوپری))


مشكل را زمانی می توان برطرف كرد كه آن را به درستی شناخته باشیم.((جان ماكسول))


هیچ عاملی نمی تواند افرادی را كه دارای ذهنیت درست هستند از رسیدن به هدف و مقصود باز دارد و هیچ عاملی نمی تواند به كسانی كه ذهنیت نادرست دارند كمك كند.((توماس جفرسون))


مسلم بدانید كه باورهای انسان بر نگرش او مؤثر است؛ حتی اگر آن باورها درست نباشند.((جان ماكسول))

چنانچه شما بخواهید نگران گذشته شوید و در مورد آنچه كه از بین رفته، ناراحت و غمگین باشید درست مثل این است كه بخواهید خاك اره را دوباره اره كنید.((فرد فولرشید))

اصلی ترین مشكل ما انتخاب افكار صحیح و درست است.((دیل كارنگی))


وقتی براستی ایمان داری كه حق با تو است و درست می گویی، هرگز از حرفهای مردم نگران و ناراحت نشو!((الینور روزولت))


اگر بازده كار من خوب بود كه دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان كاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند كه عملكرد من درست و صحیح بوده باز هم كسی باور نمی كرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینكلن))

قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))

موضوع: دانستنی ها،
[ چهارشنبه 10 خرداد 1396 ] [ 10:44 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

سفرهای عجیب و غریب


مثلا انگلیسی‌ها هرگز نمی‌توانستند چنین آثاری را كه همه زندگی انسان را بی‌ثبات و در حال تغییر قلمداد می‌كرد در برابر قدرت سلطه خود قرار دهند و آن را تایید كنند به همین دلیل هم آثار «اچ. جی. ولز» در انگلستان با بی‌مهری روبه‌رو شد و...

وقتی سروكله هیولاها پیدا شد!
 هرچند اوج شكل‌گیری و خلق ژانر علمی تخیلی كه جوانان به‌ آن علاقه زیادی دارند به دهه 20 و 30 قرن بیستم باز می‌گردد، اما خیلی‌ها ژول ورن را نخستین نویسنده‌ای می‌دانند كه از دهه 80 قرن نوزدهم با نوشتن آثاری خیالی كه انسان را راهی اعماق دریاها، اوج آسمان‌ها و زیر زمین می‌كرد، این سبك را بنیان گذارد. باید در نظر گرفت كه در سال 1880 بشر هنوز نه هواپیمایی اختراع كرده بود كه بتواند پرواز كند و نه توانایی ساخت زیردریایی داشت. برای همین كاپیتان نمو با زیردریایی‌اش «ناتیلوس» شخصیتی مهم و علمی محسوب می‌شود.
در هر حال ژانر علمی تخیلی كه ردپای آن را می‌توان حتی در ادبیات قرون وسطی هم پیدا كرد، از خیلی وقت پیش‌ها كه بشر در پی دست یافتن به فضاهای فراتر از زندگی زمین و محصور خودش بود، از سلول‌های خاكستری مغز نویسندگان متعددی روی كاغذهای سفید راه پیدا كرده بود تا ذهن خوانندگان خود را قلقلك بدهد و از چارچوب‌های موجود فراتر ببرد.
این ژانر اما با انقلاب صنعتی و اختراع فناوری‌های جدید به سرعت رشد كرد و در جنگ جهانی اول با پرواز همان هواپیماهای ابتدایی، ذهن‌های خلاقی بودند كه می‌توانستند این ماجرا را به پرواز یوفوها و حمله موجوداتی از كهكشان‌های دیگر هم تعمیم بدهند.
با شكل گرفتن سینما و راه‌یافتن این ژانر بر پرده سینما، دایره مخاطبان آن وسیع‌تر هم شد و نویسندگان این ژانر جای بیشتری برای ارائه تصورات شگفت‌انگیزشان پیدا كردند و تقسیم‌بندی‌هایی هم در انواع آن به وجود آمد. هرچند این تقسیم‌بندی‌ها گاه خیلی پیچیده می‌شوند اما یكی از آنها بسیار اساسی است كه جدا كردن ژانر علمی تخیلی و ادبیات فانتزی از یكدیگر است. در حقیقت بر مبنای یك تعریف كه در نظر بسیاری پذیرفته شده هم هست ژانر علمی تخیلی، ژانری است كه علم در آن نقش اساسی دارد؛ این علم هرچند خیالی است و ممكن است در عالم واقع هنوز به وقوع نپیوسته باشد، اما دلیلی ندارد كه فردا محقق نشود. برای همین هم آثار ژول ورن در این دسته جای می‌گیرند و آثار آرتور سی كلارك از مهم‌ترین آثار این سبك شمرده می‌شوند. او زمانی جای گرفتن ماهواره‌ها در مدار زمین را پیش‌بینی كرد كه خیلی‌ها در خواب همچنین تصوری نداشتند. واژه ربوتیك و مفهوم امنیت ربوت‌ها هم از ذهن خلاق آیزاك آسیموف تراوش كرد و ظرف چند دهه به مفهومی پذیرفته شده و جهانی تبدیل شد. همین موجب شده تا برخی بگویند اصلا ژانر علمی تخیلی از چنان جایگاهی برخوردار است كه می‌تواند خلاقیت علم را بیشتر كند و افق‌های جدیدی در برابر دانشمندان قرار بدهد.
از سوی دیگر ادبیات تخیلی هم هرچند بر مبنای خیال شكل می‌گیرند و در آن همه جور اتفاقات ناممكن ممكن می‌شود، اما همه چیز در دنیای جادو و فانتزی شكل می‌گیرد. برای همین تالكین به بزرگ‌ترین نویسنده این ژانر تبدیل می‌شود و داستان عظیم «هابیت‌ها»ی او یا «ارباب حلقه‌ها» كه در آن یك عالم موجودات عجیب و غریب وجود دارند و اتفاقات شگفت‌انگیز هم رخ می‌دهد، هرچند كاملا فانتزی است؛ اما علمی تخیلی نیست.

سفرهای عجیب و غریب

در اثر علمی تخیلی خواننده همراه نویسنده به سفرهای عجیب و غریبی می‌رود و تجربه‌هایی را پشت سر می‌گذارد كه ممكن است بر اثر پیشرفت علمی روزی امكان‌پذیر شود. با این حال این ژانر امروز با بسیاری از احساسات بشری هم‌ آمیخته شده و در قالب همین ژانر به ظاهر خیالی، جایگاه امروز انسان در جهان مورد سوال قرار می‌گیرد یا نقش او در زندگی امروز بررسی می‌شود و اهمیت وجود فلسفی او مطرح می‌شود؛ اینها همه همان سوال‌هایی اساسی است كه در قالب آثار علمی تخیلی مثل ماتریكس یا اودیسه فضایی مطرح شده و هر كدام به خودی خود آنقدر اهمیت دارد كه همه فضای شگفت‌انگیز خلق شده در خدمت طرح این سوال‌های اساسی درمی‌آید.
با این حال می‌توان پاسخ دیگری هم به این سوال دارد و این همان پاسخی است كه «ری بردبری» نویسنده آمریكایی كه به عنوان یكی از بزرگ‌ترین نویسندگان علمی تخیلی قرن بیستم شناخته می‌‌شود مطرح می‌كند. او می‌گوید: «هر چه تصور می‌كنیم تخیل و هر چه انجام می‌دهیم علم است، همه تاریخ بشر چیزی جز یك داستان علمی تخیلی نیست.»

سفر به ماه

در هر حال دو نویسنده بزرگ جهان یعنی ژول ورن فرانسوی و اچ. جی. ولز انگلیسی نقش مهمی در شكل‌گیری آثار علمی تخیلی داشته‌اند و نخستین فیلم‌های علمی تخیلی مثل «سفر به ماه» ژرژ ملیس در سال 1902 با الهام از اثر ژول ورن ساخته شد. «ژول ورن» در كتاب «سفر به‌اعماق زمین» (1864) به جستجو در اعماق زمین پرداخت و یك سال بعد در «از زمین تا ماه» مردم توانستند در داخل محفظه‌ای بنشینند و به ماه بروند. در كتاب «ارباب هوا» هم یك مهندس به نام «روبور» با كمك سفینه‌ای هوایی به نام «آلباتروس» كه 74 دكل ملخ دار داشت، به دور دنیا چرخید. در رمان دیگر او با نام «به خاطر پرچم» كه در اواخر قرن نوزدهم منتشر شد، یك دانشمند دیوانه به خطری جهانی بدل می‌شود و جنگی جدید راه می‌اندازد و در آن از موشك‌های هدایت شونده و كلاهك‌های شبیه بمب‌های هسته‌ای استفاده ‌می‌كند.
«اچ.جی. ولز» در رمان «جنگ هوایی» (1907) با دقت به بیان جزییات وحشتناك جنگ مدرن پرداخت و توانایی خودش را در پیش‌بینی آنچه می‌تواند محقق شود، 7 سال بعد كه جنگ جهانی اول صورت گرفت، ثابت كرد او در یك داستان دیگرش استفاده از تانك را پیش‌بینی كرده بود.
اما این آثار بتدریج با ژانرهای دیگر درهم‌آمیخت و از مطرح كردن صرف اصول فنی و مهندسی كه آثار علمی تخیلی سخت نامیده می‌شوند به دسته‌ای دیگر از این آثار گرایش پیدا كرد كه آثار نرم را تشكیل می‌دهند كه با پذیرفتن واقعیتی خیالی، به آثار و تبعات آن توجه می‌كند. برای مثال در سال 1980 فیلم «بیگانه» ریدلی اسكات با تلفیق ژانر علمی تخیلی و سینمای وحشت، موجودات فضایی را با تمركز بر ماهیت وحشتناك و خطرناك آنها مطرح می‌كند و در سال 1982، اسپیلبرگ در فیلم «ای تی» یك موجود فضایی مهربان را به تصویر می‌كشد. ماشین زمان ساخته «جورج پال» در سال 1960 هم برداشتی از داستان «اچ. جی. ولز» است كه با توجه به مطرح كردن بعد چهارم توسط اینشتین سوم، مساله حركت در زمان را به عنوان محمل اصلی خود برگزیده است.

مهم‌ترین چهره‌های علمی تخیلی

با وجود این‌كه اروپایی‌ها پایه گذار ادبیات علمی تخیلی بودند، اما آمریكایی‌ها در اوایل قرن بیستم آن را به جلو راندند و در سال 1939 هم نخستین كنفرانس جهانی علمی تخیلی را در نیویورك برگزار كردند. البته هیچ نویسنده اروپایی به این كنفرانس دعوت نشده بود. شاید یك دلیل این مساله برخورد سخت جامعه ادبی با نویسندگان این ژانر در اروپا باشد زیرا مثلا انگلیسی‌ها هرگز نمی‌توانستند چنین آثاری را كه همه زندگی انسان را بی‌ثبات و در حال تغییر قلمداد می‌كرد در برابر قدرت سلطه خود قرار دهند و آن را تایید كنند به همین دلیل هم آثار «اچ. جی. ولز» در انگلستان با بی‌مهری روبه‌رو شد و از سوی دیگر آمریكایی‌ها كه همواره می‌خواستند حرف جدیدی برای زدن داشته باشند، به این ژانر پر و بال دادند. به هر حال امروز انجمن نویسندگان علمی تخیلی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و چندین جایزه معتبر علمی هر سال در سراسر جهان به نویسندگان این ژانر اهدا می‌شود.
اگر ژول ورن و اچ. جی. ولز، 2 چهره برجسته اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و به عنوان پایه‌گذاران این ژانر مطرح باشند، بی شك آیزاك آسیموف و آرتور. سی. كلارك به عنوان 2چهره رشددهنده این ژانر در نیمه دوم قرن بیستم هستند.

ژانر علمی تخیلی در ایران

در یكی دو سال گذشته تلاش‌هایی در كشور ما صورت گرفته تا به این ژانر پر و بال بیشتری داده شود و نویسندگان و ناشران به صورت جدی‌تری به آن بپردازند. برپایی جشنواره آثار علمی تخیلی در تبریز در سال گذشته و برپایی دومین دوره مسابقه داستان‌نویسی علمی تخیلی ژنتیك و بیوتكنولوژی به زبان فارسی كه سال پیش در حاشیه دهمین كنگره ژنتیك ایران برگزار شد، ازجمله این تلاش‌هاست.
البته تجربه ترجمه و چاپ آثار علمی تخیلی به دهه 30 باز می‌گردد كه «كارخانه‌ مطلق‌سازی» كارل چاپك و «میكرومگاس» اثر ولتر ترجمه و منتشر شد. بهرام صادقی هم در «ملكوت» تا حدودی از این ژانر بهره‌ گرفته است. در سال‌های اخیر هم با ترجمه و انتشار آثاری از آیزاك آسیموف و ری بردبری، آثار بیشتری برای علاقه‌مندان این ژانر در بازار نشر ایران یافت می‌شود. «ایرج فاضل» هم از جمله نویسندگان علمی تخیلی معاصر ایران است كه 3 كتاب «انسان‌ها و ابر برج‌ها»، «پیامی از فراسوی زمین» و«فرشته نگهبان» را منتشر كرده است. از سال 84 با برپایی مسابقه داستان‌نویسی فانتزی و علمی تخیلی به زبان فارسی شروع شد و دوره سوم آن هم در 28 مرداد 87 در سرای اهل قلم برگزار شد. در این دوره علاوه بر اهدای جوایز مترجم برتر و ناشر برتر ادبیات علمی تخیلی و فانتزی، جایزه «مروج برتر» هم به منابع ارائه‌كننده اطلاعات علمی در این زمینه تعلق گرفت.
انجمن فیزیك ایران نیز با همكاری كارگاه ادبیات توسعه، از سال 82 جایزه بهترین داستان كوتاه علمی تخیلی فیزیك را اهدا می‌كند. این جایزه هر سال به داستان‌های كوتاه علمی تخیلی كه درباره فیزیك باشند، تعلق می‌گیرد.
 


[ دوشنبه 8 خرداد 1396 ] [ 11:01 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]

هر چیز که در جستن آنی آنی ...

هر چیز که در جستن آنی آنی ...

 

تادر طلب گوهر کانی کانی  /  تا در هوس لقمه نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی  /  هر چیز که در جستن آنی آنی

(مولانا)


 
دل اگر دل باشد ، فقط به دنبال تو می گردد

دل اگر دل باشد ، فقط گوش به آوای دلنشین اذان صبحگاهی می دهد و بس

و سپس پر می شود از جام معرفت

از اندیشه های ناب

شراب اندیشه ی صبحگاهی چنان مستش می کند که دیگر صدایی را نمی شنود

دلش ایینه می شود و در انعکاس انوار حق چنان محو می شود

که دیگر نشانی از خود نمی یابد

آفتاب معرفت می شود

که هر روز از مشرق ذهن طلوع می کند

و دیگر همیشه تا ابد

فقط او را  می بیند و  صدایش را با تمام وجود جرعه جرعه می نوشد

و سیراب می شود از یاد تنهاترین تنها  ، خدای دو عالم که مونس تنهایی بشر است

رفیق لحظه های تلخ و ارام بخش دل آشفته در مصاف با سختی هاست

خدایا کمکم کن که فقط تو را ببنم و فقط در راه تو دل را همسفر لحظه های آینده ام سازم

فقط تو

ملکی


موضوع: آنچه میخواهد دل تنگت بگو،
[ پنجشنبه 28 مرداد 1395 ] [ 09:33 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]

گنجینه ی دل های معانی

داشتن دلی مهربان ،

شاید لطف خدا باشد

شاید تمرین است

شاید عوض کردن نگاه ، به دنیاست

شاید داشتن دوستی مهربان است

هر چه هست ، دل جای مهربانی و عشق است ...

چنانکه مولانا ،

داده خدا را با آن همه مهربانی و لطفی که از او سراغ دارد ،

جای خشم و کینه  نمی داند:

            با این همه مهر و مهربانی

                                          دل می دهدت که خشم رانی ؟

مولانا

 
حیف! فریاد مرا بغض به یغما برده

یک بغل حرف، ولی محض نگفتن دارم...


خوبست تو هستی

تا زمستان سرد تمامم نکند ...

 


ای کاش چشم پزشک ماهری بودم و ...

 
در قنوتـــم ز خدا «عقـل» طلب مــــی کردم

«عشق» اما خبر از گوشه ی محراب گرفت ...
 ای کاش نرفته بودی

ای کاش دست به دست آن راه

نداده بودی

سفر نکرده بودی

ای کاش وقت ِما

در تماشای ِعشق

صرف میشد

نه در انزوای ِخاموش تنهایی

ای کاش زندگی را

جدی میگرفتیم

مثل نگاه ِقمری به اهل خانه

و دمیدن بهار

از ترک های دیوار

مثل نفس های ِشوق

مثل تب و تاب دریا

ای کاش تو بودی ...

ای کاش ....


  
من

همان


آنانکه پرواز را آموخته اند بدون بال هم

           می توانند در آسمان آبی و بی انتهای  خداوند ، پرواز کنند.

 
جای خشم و کینه  نمی داند:

            با این همه مهر و مهربانی

                                          دل می دهدت که خشم رانی ؟

مولانا

 

 زمین در انتظار تولد یک برگ.....

من در حال شمارش معکوس.....

صفر همیشه پایان نیست.......

گاه آغاز پرواز است.......موضوع: آنچه میخواهد دل تنگت بگو،
[ پنجشنبه 28 مرداد 1395 ] [ 09:17 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]