تبلیغات
ادبستان گلپایگان - با همه ی مردم با عدالت رفتار کن

با همه ی مردم با عدالت رفتار کن

نامه امام علی (ع ) به کارگزاران خویش 

با همه مردم به عدالت رفتار كن

امّا بعد، تو از كسانی هستی كه من به پشتیبانی آنها دین را بپای دارم، و بینی سركشان و تبهكاران را به خاك مالم، و كوره راههای مخوف مرز را بدو بندم. پس در هر كاری كه تصمیم گیری از خدا كمك گیر، و قاطعیّت را با چاشنی نرمی به كار بر، و مدارا كن آنجا كه سازگاری كار سازتر است، و آنجا كه جز شدّت و خشونت به كار نیاید دست به دامن آن شو، و پر و بالت را برای توده مردم بگشای، و با آنان نرمخوی و فروتن باش، و چهره بگشای و مهربانی كن، و همگان را به یك چشم بنگر و با یك روش پاسخ گوی، تا زورمداران قدرت طلب طمع در ظلم كردنت نكنند، و ناتوانان از عدالتت ناامید نگردند،

خطبه 99

- نوشته‏اند كه این سخنرانی را در جمعه سوّم ایّام خلافت خود در سال 35 هجری در روز جمعه ایراد فرمود -

1 شناخت خدا

ستایش خداوندی را سزاست كه احسان فراوانش بر آفریده‏ها گسترده و دست كرم او برای بخشش گشوده است.

او را بر همه كارهایش می‏ستاییم و برای نگهداری حق الهی از او یاری می‏طلبیم و گواهی می‏دهیم جز او خدایی نیست.

2 ویژگی‏های پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم

و گواهی می‏دهیم كه محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بنده و فرستاده اوست.او را فرستاد تا فرمان وی را آشكار و نام خدا را بر زبان راند.پس با امانت، رسالت خویش را به انجام رساند، و با راستی و درستی به راه خود رفت، و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت، هر كس از آن پیشی گیرد از دین خارج و آن كس كه از آن عقب ماند هلاك گردد و هر كس همراهش باشد رستگار شود.راهنمای این پرچم، با درنگ و آرامش سخن می‏گفت، و دیر و حساب شده به پا می‏خاست، و آنگاه كه بر می‏خاست سخت و چالاك، به پیش می‏رفت، پس چون در اطاعت او در آمدید، و او را بزرگ داشتید، مرگ او فرارسید و خدا او را از میان شما برد.پس از او چندان كه خدا خواهد زندگانی می‏گذرانید تا آن كه خدا شخصی را بر انگیزاند كه شما را متّحد سازد، و پراكندگی شما را جبران نماید.مردم به چیزی كه نیامده دل نبندید، و از آن كه در گذشت مأیوس نباشید، كه آن پشت كرده اگر یكی از پاهایش بلغزد، و دیگری برقرار باشد شاید هر دو پا به جای خود برگشته و استوار ماند.

3 تداوم امامت تا ظهور امام زمان علیه السّلام

آگاه باشید، مثل آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چونان ستارگان آسمان است، اگر ستاره‏ای غروب كند، ستاره دیگری طلوع خواهد كرد - تا ظهور صاحب الزمان علیه السّلام - .گویا می‏بینم در پرتو خاندان پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نعمت‏های خدا بر شما تمام شده و شما به آنچه آرزو دارید رسیده‏اید.[ دوشنبه 23 تیر 1393 ] [ 07:14 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]