تبلیغات
ادبستان گلپایگان - عناوین 114 سوره قرآن کریم در شعر

عناوین 114 سوره قرآن کریم در شعر

عناوین 114 سوره قرآن كریم

بــــا ســــوره فــــاتحه بپــادار نــــمـاز
بعــــد از بقــره به آل عمــران پــرداز


از مــائده و تــوبه و انــعــــام و نــسـاء
ز اعراف و ز انفــال بجو حكمت و راز


بــا یــونس و هــود و یوسف و ابراهیم
رعد آمد و حجر و نحلو كهف و تحریم


طــه، شعــرا، نـمــل و نــــور و فــرقان
شد، غافــر و عنكبوت و روم و لقمان


باص و قصص و سجده و احزاب و سبا
یاسیــن و دخان و فصلـت و الرحمـن


بــا زخــرف و احقــاف و زمر و الصافات
شــوری وق و ذار یــــات و حجــــرات


بــر واقعــه و مــجادله، حشــر و حـدید
بر چجاثیه و الفتح و محمــد صـــلوات


نــجم و قــمر و مــنافقون و صف و طور
از ممتحنه به مــــرسلات آمـــــده نور


بــــا جــمعه تغابــن و طلاق آیــد و نـوح
الحــــاقه با ملك و قـلم كرده ظـــهور


انســـان و قیــامــه انفــطار و تــكــویــر
زلــزال و معــارج و نبــا گشتــه نذیــر


جــن اســت و مــزمل و مــدثر و الفــجر
القــدر و بــروج نــازعات است بشـــر


لیــل و بــلد اســت و انشــقاق و اعمی
فیل و علق است و انشـــراح و اعلی


بابیــنه و غــاشیه و الطـارق و شمــس
التین و تكاثراست و ماعـــون و ضحی


با كوثر و اخلاص و فلق حمــد و سپاس
بــر قــارعه و مطفـــفیــن دار حـواس


با عصــر و قــریش و عــادیات و هــمـزه
نصر آمد و كافرون و تبســـت و الناس


هــر روز و شــب از پیــام قــرآن مــجیـد
بر امت مصطفی است ایمـــان و امید


امــید كه اســلام قــوی بــاشـد و شــاد
پایان شبه سیه رســد صبـــح سپــید

موضوع: خبر چـــــــــــین،
[ سه شنبه 24 تیر 1393 ] [ 10:33 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]