تبلیغات
ادبستان گلپایگان - دل نوشته

دل نوشته

 

 

 

 

پرسیدم:

چطور ، بهتر زندگی کنم ؟

با کمی مکث جواب داد :

گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر ،

با اعتماد ، زمان حالت را بگذران ،

و بدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز

شک هایت را باور نکن ،

وهیچگاه به باورهایت شک نکن.

زندگی شگفت انگیز است ، در صورتیکه بدانی چطور زندگی کنی .

پرسیدم:آخر ....

و او بدون اینکه متوجه سؤالم شود ، ادامه داد : مهم این نیست که قشنگ باشی

قشنگ این است که مهم باشی ! حتی برای یک نفر .


موضوع: خبر چـــــــــــین،
[ شنبه 25 آبان 1392 ] [ 12:06 ب.ظ ] [ زهره ملکی ]