تبلیغات
ادبستان گلپایگان - هر چیز که در جستن آنی آنی ...

هر چیز که در جستن آنی آنی ...

هر چیز که در جستن آنی آنی ...

 

تادر طلب گوهر کانی کانی  /  تا در هوس لقمه نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی  /  هر چیز که در جستن آنی آنی

(مولانا)


 
دل اگر دل باشد ، فقط به دنبال تو می گردد

دل اگر دل باشد ، فقط گوش به آوای دلنشین اذان صبحگاهی می دهد و بس

و سپس پر می شود از جام معرفت

از اندیشه های ناب

شراب اندیشه ی صبحگاهی چنان مستش می کند که دیگر صدایی را نمی شنود

دلش ایینه می شود و در انعکاس انوار حق چنان محو می شود

که دیگر نشانی از خود نمی یابد

آفتاب معرفت می شود

که هر روز از مشرق ذهن طلوع می کند

و دیگر همیشه تا ابد

فقط او را  می بیند و  صدایش را با تمام وجود جرعه جرعه می نوشد

و سیراب می شود از یاد تنهاترین تنها  ، خدای دو عالم که مونس تنهایی بشر است

رفیق لحظه های تلخ و ارام بخش دل آشفته در مصاف با سختی هاست

خدایا کمکم کن که فقط تو را ببنم و فقط در راه تو دل را همسفر لحظه های آینده ام سازم

فقط تو

ملکی


موضوع: آنچه میخواهد دل تنگت بگو،
[ پنجشنبه 28 مرداد 1395 ] [ 09:33 ق.ظ ] [ زهره ملکی ]